15 февруари 2023

Технически университет – Габрово подписа меморандум за сътрудничество със София Тех парк за създаване на асоциация на научно-технологичните паркове

На 01.02.2023 г. Ректорът на Технически университет – Габрово – проф. Илия Железаров, председателя на Технологичния парк към Университета – проф. Райчо Иларионов и господин Васил Караиванов, председател на управителния съвет на "София Тех Парк" и Тодор Младенов, изпълнителен директор на “София Тех Парк” АД подписаха споразумение за партньорство. Основните цели на споразумението са насочени към създаване на нови...

За сайта

IndustryHUB е създаден като обща инициатива на JobTiger и Технически университет – Габрово.

Целта на IndustryHUB e да се превърне в платформа за споделяне на опит, новини и информацията в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия и кариерната реализация бизнес-ориентираното обучение на „бакалавър“ и „магистър“, професионалното обучение и следдипломната квалификация.

Фокусът на съдържанието е в няколко основни категории: „Индустрия“, „Иновации“, „Услуги“, „Интелектуална собственост“, „Трансфер на знания и технологии“, „Предприемачество и стартиращи предприятия“, „Бизнес-ориентирано обучение“, „Професионално обучение и следдипломна квалификация“, „Кариерна реализация“ и „Други“.

Освен че представлява сайт за споделяне на новини и информация по различни теми от областта инженерството, IndustryHUB създава общност от специалисти, които могат да коментират и дискутират споделените материали, да бъдат автори и да печелят точки в профилите си в зависимост от публикуваните статии и броя харесвания и коментари към тях.

Достъпът до всички информационни ресурси в IndustryHUB.bg е свободен, но публикуването, харесването и коментирането на статии на сайта изисква потребителите да имат регистриран профил. Сайтът предлага на потребителите и възможност да филтрират съдържанието на база на различни категории.

С публикуването на статия в IndustryHUB.bg всеки автор декларира, че е получил предварително всички необходими съгласия за предоставяне на информация от и за всички лица, имащи отношение към публикуваните изображения, текст и видеоматериали и няма да накърни никакви права на трети лица. Ако необходимите съгласия не са получени предварително, то авторът гарантира с действията си, че не злоупотребява с чужда личност или авторски права.

Публикуването на текстове в секция „Статии“ предполага текстът да бъде с оригинално авторско съдържание, непубликувано на друго място. Ако текстът е публикуван преди това другаде, това трябва да бъде упоменато, и в статията да е наличен линк към оригиналната публикация.