27 октомври 2021

Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник...

Рамково споразумение за сътрудничество
25 октомври 2021

Споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово

БТПП и Клъстер Подемна техника сключиха споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово
30 септември 2021

Консорциум Въглеродно-неутрални индустриални паркове (ВНИП)- бъдещето на...

Стратегия за развитие на въглеродно-неутрални индустриални паркове
20 септември 2021

Изследвания на електрокомпоненти и системи

Изследвания на електрокомпоненти и системи
20 септември 2021

ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА...

Извършвани дейности от лаборатория С3-3 Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи
16 септември 2021

ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Лабораторията извършва изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка...
16 септември 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И...

Основното предназначение на лаборатория "Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини" е за осигуряване на качествени измервания, контрол, проверка и калибри...
16 септември 2021

Извършване на електронно-лъчеви обработки на машиностроителни изделия във...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ към Център за компетентност при Технически университет – Габрово, предлага на свои настоящи и бъдещи партньори...
30 ноември 2021

Обучение в Центърът за следдипломна квалификация към ТУ-Габрово

Центърът за следдипломна квалификация
13 юли 2021

Конструктивно и технологично проектиране и производство на...

Реализират се научноизследователска, развойно-внедрителска и производствена дейност
30 ноември 2021

Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка

Лаборатория Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка
30 ноември 2021

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО