МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

 

 1. Механичнo изпитванe на опън на метални материали при стайна температура:
 • якост на опън,
 • граница на провлачване;
 • относително удължение;
 • относително свиване;
 • модул на еластичност.

Изпитванията се извършват в съответствие със стандарта БДС EN ISO 6892-1:2020 Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване при стайна температура (ISO 6892-1:2019).

 

 1. Изпитване на заварени съединения – надлъжно на заваръчния шеф:
 • якост на опън,
 • граница на провлачване;
 • относително удължение;
 • относително свиване;

Изпитванията се извършват в съответствие със стандарта БДС EN ISO 5178:2019 Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, надлъжно на метала на шева на заварени чрез стопяване съединения (ISO 5178:2019).

 1. Изпитване на заварени съединения – напречно на заваръчния шеф:
 • максимална сила;
 • якост на опън.

 

Изпитванията се извършват в съответствие със стандарта БДС EN ISO 4136:2012 Механични изпитвания на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO 4136:2012) и prБДС EN ISO 4136 rev:2020 Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO/DIS 4136:2020).

 

  

 1. Изпитване на (триточково) огъване на метални материали:
 • ъгъл на огъване – получен в резултат на преместване на индентора.

Изпитванията се извършват в съответствие със стандарта БДС EN ISO 7438:2021 Метални материали. Изпитване на огъване (ISO 7438:2020).

 1. Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на огъване:
 • ъгъл на огъване – получен в резултат на преместване на индентора.

Изпитванията се извършват в съответствие със стандарта БДС EN ISO 5173:2009 Разрушителни изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на огъване (ISO 5173:2009) и prБДС EN ISO 5173:2021 Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на огъване (ISO/DIS 5173:2021).

 1. Динамични изпитания:
 • граница на умора;
 • ограничена по време граница на умора;
 • граница на умора при различни видове цикли на натоварване;
 • брой цикли до разрушаване.

 

Статичните изпитания се извършват на машина ZWICK Vibrophore 100 върху стандартни кръгли или плоски образци за опън с максимален товар от 100 kN и диапазон на скоростта на натоварване от 0,0001 mm/min до 600 mm/min. За кръгли образци максималния диаметър, в захвата на машината, е 15 mm. За плоски образци, максималната дебелина в захвата на машината, е 10 mm.

 

Машината извършва и динамични изпитания на същите по форма образци, с максимален товар ±50 000 N. Динамичният товар се реализира посредством електродинамично възбуждане в честотния диапазон в обхвата от 30 Hz, до  300 Hz.

 

 1. Измерване на твърдост по метод на Vikers

 

Измерванията се извършват в съответствие със стандарта БДС ЕN ISO 6507-1:2018 Метални материали. Изпитване на твърдост по Vickers. Част 1: Метод за изпитване (ISO 6507-1:2018), на полуавтоматичен режим върху микротърдомер ZWICK/Indentec - ZHVm-S,  посредством натоварване с реални тежести в обхвата от 10 g до 2 kg, разделени в 8 подинтервала.  Измерват се образци с кръгла или плоска форма и максимални размери височина 150 mm, ширина 100 mm и дължина 100 mm.

 

Лабораторните услуги за механични изпитвания са в процес на акредитация съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018/Поправка 1:2019 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

 

Услугите се извършват в рамките на Технологичния парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк), Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", лаборатория „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност”.

 

Екип:

проф. дтн инж. Йордан Максимов

проф. дн инж. Галя Дунчева

доц. д-р инж. Ангел Анчев

доц. д-р инж Владимир Дунчев

 

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: anchev@tugab.bg

телефон: +359 88 747 1741

 

 

Заявка за услуга

 

Машината за статични и динамични изпитвания ZWICK Vibrophore 100

 

Микротвърдомер  ZWICK/Indentec - ZHVm-S

 

Категории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

  Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!