Търговско-промишлена палата – Стара Загора – партньор на Технологичния парк към Технически университет – Габрово

Търговско-промишлена палата – Стара Загора си партнира устойчиво и успешно с Техническия университет - Габрово. Университетът е базова образователна структура за подготовка на инженерни кадри за региона на Стара Загора. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор при дейностите от проекта за създаването на Технологичния парк и на лабораториите към него. Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми – партньори на Техническия университет, членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество с Университета, като работодателското сдружение и висшето училище бяха сред учредителите на създадения през лятото на 2020 г. Клъстер Технологии за чиста околна среда.

На територията на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми. Точно това е ролята, която се възлага на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. През 2021 г. сдружението отбелязва 30 години от създаването си. То има стотици активни членове, много от които са водещи предприятия в своята област не само за страната, но и за Източна Европа и Балканите. Връзката, която ТПП – Стара Загора може да изпълни е необходимата предпоставка за осъществяване на моста между науката и бизнеса, който води до прилагане на иновативните открития в производството, постигане на практически резултати, повишаване на производителността в конкретно производство или предприятие, чрез въвеждане на иновации или оптимизация на процесите.  

Търговско-промишлена палата – Стара Загора приема като своя мисия решаването на проблеми, засягащи дейността на конкретно предприятие, но също се стреми да стимулира и да участва пряко и в процесите за решаване на критични за цялото общество задачи. Убеждението на ръководството на Палатата е, че това е възможно само чрез широко партньорство, като се обединява потенциала на водещите специалисти в конкретната област. Неотдавна от Палатата в Стара Загора обявиха, че през 2021 г. координира усилията за разработването на инсталация за улавяне на въглероден диоксид от димни газове на големи инсталации и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката. Това е една от актуалните теми на Клъстер Технологии за чиста околна среда, която е базирана на вече реално изграден прототип, с възможност за промишлено приложение в голям мащаб. Успешната дейност по тази тема може да стане част от решението на проблема с отделяния в атмосферата въглероден диоксид и на финансовия аспект за редуциране на сумите, които се дължат за замърсяващо околната среда с парникови газови производство.   

Клъстерът Технологии за чиста околна среда, чиито учредители са Палатата и Технически университет – Габрово, предложи преди месеци и предложения по друга актуална и глобална тема – преодоляването на коронавирусната инфекция и пандемията от ковид. За научен дебат и медицински тестове беше предложен метод за лечение чрез анионен кислород, като коронавирусен антидот. 

Друга важна тема, по която Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Технически университет – Габрово ще партнират е изграждане на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора. Този център ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на Областта, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Затова ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост,  Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми. 

На снимката: Председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов беше сред гостите на официалното събитие по повод на откриването на Технологичния парк на Технически университет – Габрово

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!