Лаборатория за качествен и количествен анализ на прахове, тънки слоеве и поликристални материали

Лаборатория за качествен и количествен анализ на прахове, тънки слоеве и поликристални материали

 

Посредством рентгенова дифрактометрия в лабораторията се извършват следните услуги:

- фазов анализ  на образци от прахове (качествен анализ – оценка на изследвания материал);

- фазов на анализ на покрития и тънки слоеве (качествен и количествен анализ на изследваното покритие);

- фазов анализ на образци с произволна форма от монолитни поликристални материали (качествен и количествен анализ на изследвания материал, в аспект на експлоатационни характеристики на материала);

- остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали с произволна форма (измерване на остатъчни напрежения в качествен и количествен аспект, както и оценка на експлоатационните качества на конкретното изделие);

- определяне на остатъчен аустенит в стомани (качествен и количествен анализ на аустенитни стомани).

 

Посочените услуги се извършват чрез рентгенов дифрактометър Brucker D8 Advance със специализиран софтуер - DIFRAC.MEASUREMENT и DIFRAC.EVA за събиране и обработка на данни при фазов анализ, специализиран софтуер DIFRAC.DQUANT за определяне на остатъчен аустенит и DIFRAC.LEPTOS за определяне на остатъчни напрежения.

 

Максималните габаритни размери на образците не могат да надвишават: 150мм/150мм/50мм

 

Услугите се извършват в рамките на Технологичния парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк), Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", лаборатория „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност”.

 

 

 

Екип:

доц. д-р инж Владимир Дунчев

 

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: v.dunchev@tugab.bg

телефон: +359 883 321 330

Категории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!