Лаборатория "Сензори и сензорни системи"

ЛАБОРАТОРИЯ

Сензори и сензорни системи

 

Основни дейности на лабораторията

1.     Разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура на базата на оксидни наноструктурни материали, получени по зол-гел технология;

2.     Изследване на параметрите и характеристиките на сензорни елементи за влажност, газове и температура;

3.     Разработване на мултисензорни системи на базата на газови сензори и създаване на системи от типа „електронен нос”;

4.     Калибриране на влагомери, газоанализатори и безконтактни инфрачервени термометри;

5.     Измерване дебелината на тънки слоеве;

6.     Изследвания чрез методите на импедансната спектроскопия;

7.     Изследване на повърхностната морфология на изделия чрез атомна силова микроскопия.

 Оборудване на лабораторията:

 • Калибратор за инфрачервени термометри FLUKE 4181 (FLUKE);
 • Калибратор за относителна влажност HYGROGEN2-HG2-S (ROTRONIC); 
 • Инфрачервена термокамера;
 • Функционален генератор 25MHz.
 • Лабораторен термостат Julabo BC6 (JULABO GmbH);
 • Калибратор за термодвойки и RTD FLUKE 725 (FLUKE);
 • Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве AvaSpec-ULS2048CL-EVO (Avantes BV);
 • Атомен силов микроскоп Flex-Axiom (Nanosurf);
 • Импедансен анализатор MFIA (Zurich Instruments);
 • Лабораторна пещ;
 • Установка за нанасяне на наноструктурни слоеве по зол-гел метод DIP COATER ACEdip 2.0 (SOLGELWAY);
 • Генератор на калибриращ газ HovaCAL (Inspire Analytical Systems GMBH);
 • Захранващи източници.

 

Измервания и изследвания извършвани в лабораторията

 1. Изследване на повърхностната морфология на изделия чрез атомна силова микроскопия

Изследванията се извършват чрез атомен силов микроскоп Flex-Axiom на фирмата Nanosurf, като максималният обхват на сканирането по Х–У е 100 µm, а по Z е 10 μm. Разделителната способност по Х-У е 2 nm, а по Z - 0,2 nm. Максималните размери на изследвания образец (дължина х ширина) са (100х100) mm, а максималната му височина е 6 mm.

 

 1. Изследвания чрез методите на импедансната спектроскопия

Изследванията се извършват чрез импедансен анализатор MFIA  на фирмата Zurich Instruments. Честотният диапазон на импедансната спектроскопия е от 1 mHz до 5 MHz, а диапазонът на измервания импеданс – от 1 mΩ до 1 TΩ (1012Ω).

 

 1. Измерване дебелината на тънки слоеве

Измерванията се извършват с помощта AvaSpec-ULS2048CL-EVO  на фирмата Avantes. Могат да се измерват слоеве оксид върху стъклена подложка,  оксид върху силициева подложка и оксид върху подложка от Al2O3 в диапазона от 10 nm до 50 µm с точност  0,2 nm.

 

 1. Изследване на сензори за относителна влажност и калибриране на влагомери за относителна влажност

Изследванията се извършват чрез калибратора за относителна влажност HYGROGEN2-HG2-S на фирмата ROTRONIC. Диапазонът на генерираната относителна влажност е от 5  до 95% RH при стабилност на влажността ±0,1%, а температурният диапазон е от 0 до 60°С при стабилност на температурата ±0,01%.

 

 1. Изследване на газови сензори и калибриране на газоанализатори

Има възможност за генериране на концентрации на SO2, NOx, CO, CO2, O2, N2O и други газове и на пари на летливи органични и неорганични съединения и вода. Диапазонът на концентрациите е от 0,1 до 2000 mg/m3. Максималната температура на газова смес е 200 °C.

 

 1. Калибриране на безконтактни инфрачервени термометри, термодвойки и RTD температурни сензори

Измерванията се извършват с помощта на калибратор за инфрачервени термометри FLUKE 4181 и калибратор за термодвойки и RTD FLUKE 725 на фирмата FLUKE. Температурният диапазон за  инфрачервените термометри е от 35°C до 500°C, а минималната точност е ± 1.6°C. Има възможност да се калибрират следните типове термодвойки: J , K, T, E, R, S, B, L, U, N, XK, BP  и следните типове RTD сензори: NI-120, PT-100, PT-200, PT-500, PT-1000.

 

Услугите се извършват в рамките на Технологичния парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк), Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", лаборатория „Сензори и сензорни системи.

 

Екип:

проф. д-р инж. Тошко Ненов

проф. д-р инж. Звездица Ненова

доц. д-р инж. Стефан Иванов

гл.ас. д-р инж. Недьо Недев

гл.ас. д-р инж. Тодор Тодоров

 

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: tgnenov@gmail.com

телефон: +359 88 823 7506

 

 

Заявка за услуга

 

 

Категории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

  Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!