Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане

Услуги, извършвани от

Секция С 7.2 ”Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане” – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор» към Лаборатория: «Екологични и енергоспестяващи компоненти и системи»:

1.      Измервания на нови електрокомпоненти и системи, с оглед проверка на декларираните от производител характеристики;

2.      Измервания на електрокомпоненти и системи, намиращи се в експлоатация, с оглед проверка на текущото състояние и оценка на остатъчния ресурс;

3.      Изпитване на въртящи електрически машини с оглед измерване и снемане на техните механични и електрически характеристики в генераторен и в двигателен режим при различни условия и външни фактори.

4.      Комплексни изследвания на взаимното влияние на захранващата мрежа и присъединените консуматори научният екип проследява  как отклоненията и колебанията от една страна на захранващите източници влияят на експлоатацията на присъединени електрически машини и съоръжения, и от друга страна – как захранваните консуматори евентуално влошават качеството на електрическата енергия, при своята работа към захранващата система чрез своята нелинейност.

5.      Консултантска дейност с експертиза по прилагането на енергоефективни решения в индустриалния сектор, съчетани с енергиен мениджмънт.

 

Секцията разполага с:

  • Анализатор на електрическа енергия – марка METREL, модел: MI2892 и софтуер към него PC SW PowerView. Апаратурата е с клас на точност съгласно действащите стандарти и норми за функционалност и електромагнитна съвместимост, получените резултати могат да бъдат представени в табличен и графичен вид.


Екип:
доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев (ръководител)

гл. ас. д-р инж. Любомир Диянов Димитров

 

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: sratchev@mail.com     srachev@tugab.bg

телефон: +359 877168793

 

Заявка за услугаКатегории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!