Обучение в Центърът за следдипломна квалификация към ТУ-ГабровоОбучение в ЦСДК

 

Центърът за следдипломна квалификация (ЦСДК) e структурно звето в състава на Технически университет – Габрово. Предмет на дейност на ЦСДК е организиране и провеждане на платено обучение за придобиване на знания и умения в определена научна област, повешаване на квалификация, както и на допълнителна професионална квалификация. ЦСДК извършва консултантска,  експертна  и други дейности, свързани с  това обучение.


Центърът за следдипломна квалификация предлага следните основни курсове:

Учителска правоспособност

Инженерна педагогика

Организация и управление на фирмата

Предприемачество и мениджмънт

Социален мениджмънт

Здравен мениджмънт

Мениджмънт на териториалната единица

Закрила на интелектуалната собственост

Финанси, банки и борси

Управление, счетоводство и контрол

Социален асистент – болногледач

Слънчеви колекторни системи

 Компютърни методи за инженерен анализ

Сisсо – systems

Курс по „solidworks"- за начинаещи, напреднали и експерти

CAD/CAM системи и rapid prototyping

Курс Сatia- за начинаещи, напреднали и експерти

Курс по „Аutocad”- за начинаещи, напреднали и експерти

Програмиране в Windows среда

Издателски системи и системи за компютърен дизайн

Компютърни комуникации

Електротехника и електроенергетика

Специализирана компютърна подготовка

Експерт по здравословни и безопасни условия на труд

Оценители на машини и съоръжения

Вентилационна и климатична техника

Газова техника

Методически изисквания за организация и превенция на

квалификационни групи по електроспециалности

Машинист на котли с ниско налягане

Машинист на котли с високо налягане

Машинист на енергийни котли

Заваряване и спояване на цветни метали и сплав

Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

 

Контакти:

Теодора Узунова

тел. 06682728

mail: csdk@tugab.bg

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!