ИЗМЕРВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ И ЪГЛОВИ ВЕЛИЧИНИ

Лаборатория „Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини“ е създадена чрез финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основното предназначение на лабораторията е за осигуряване на качествени измервания, контрол, проверка и калибриране в областта на машиностроителното производство. 

Лабораторията притежава съвременна материална база, която се базира на две основни измервателни концепции, реализирани чрез: мултисензорна измервателна система и измервателна ръка с интегриран скенер. Системата поддържа мултисензорни измервания с помощта на оптични сензори, тактилни и сканиращи датчици, лазерни триангулационни сензори, както и хроматични датчици за бяла светлина. Базовата система на машината с оптични сензори може да бъде разширена с всички налични датчици на модулен принцип. Така изградената концепция на машината предлага висока обемна точност на позициониране, предназначена е за бързо измерване на координатно свързани точки от повърхнини и високоефективно 3D сканиране. Преносимата координатна ръка е 7-осна прецизна измервателна система с лазерен скенер, която позволява провеждането на високоточни координатни измервания както в лабораторни условия, така и извършването на измервания директно в производствена среда, където подобренията в процеса са най-полезни. И двете измервателни системи притежават най-висок клас измервателен софтуер за контактни и безконтактни измервания, работа с 3D модели и задълбочен метрологичен анализ.

Лабораторията може да изпълнява широк спектър от задачи за нуждите на промишлеността, по-важните от които са:

- Провеждане на измервания с доказана точност на геометричните параметри на машиностроителните изделия;

- Определяне на отклоненията от правилната геометрична форма и взаимното разположение на повърхнините и осите, както и всички останали изисквания, които се задават в техническите чертежи на машиностроителните изделия;

- Изследване на точността и калибриране на измервателните средства и системи за линейни и ъглови величини в съответствие с нуждите на машиностроенето и всички негови приложения в индустрията;

- Създаване на твърдотелни модели на реални обекти от машиностроенето чрез 3D сканиране;

- Решаване на метрологични задачи в реална работна среда;

- Разработване на нови интелигентни измервателни системи за координатни измервания, както и създаване на средства и системи в това направление в зависимост от нуждите на пазара.

 

 

Ръководител на лабораторията:

проф. дн инж. Димитър Дичев

 

Екип:

доц. д-р инж. Димчо Пулов

гл. ас. д-р инж. Цанко Караджов

гл. ас. д-р инж. Борислав Георгиев 

 

Контакти и заявка на услуга:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: dichevd@abv.bg

 

телефон: 0888522562

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!