ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

 

Основни дейности на лаборатория С3-3 Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи:

·  разработване на комплекс  от инструменти и подходи за проектиране, разработка и приложение на сензорни механизми и изследване на дискретни и матрични сензори и микросензори с разширени възможности (на различни физични принципи – пиезо, магнито, температурни и др.);

· разработване, изследване, оптимизация и приложение на микроелектронни и микропроцесорни сензорни устройства и системи и сензорни мрежи;

·   моделиране, проектиране, разработване, изследване и оптимизация на маломощни пиезоелектрични генератори на енергия, акумулирана при електромеханични процеси (energy harvesting).

 

Научният екип изпълнява широк спектър от задачи и услуги, приложими в електрониката, сензориката, автоматизацията, машиностроенето, леката промишленост, автомобилна индустрия и други отрасли на икономиката, по-важните от които са:

  • Хардуерни и/или софтуерни решения за микроелектронни системи за обработка на  тактилна информация с разширени възможности за приложение в автоматиката, роботиката и мехатрониката.
  • Създаване и изследване на мултифункционални стендове и тестващи устройства и нови методики за изследване на параметри и характеристики на различни по принцип на действие сензори и сензорни системи
  • Математическо моделиране и симулиране на електромеханични процеси в пиезоелектрични среди (керамични и органични) като основа на маломощен генератор на енергия. Проектиране, разработване, изследване и оптимизация на маломощни пиезоелектрични генератори на енергия, акумулирана при електромеханични процеси (energy harvesting)
  • Създаване и изследване на микроелектронни мултисензорни WEB базирани системи за отчитане на климатични параметри – атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха.
  • Създаване на модули за управление на сензорни мрежи.

 

Разработвани продукти:

1. Създаване и оптимизация на прототипи на системи за обслужване на вибрационни пиезоелектрични харвестери.

2. Тестови модули за изследване на ултразвукови пиезоелектрични преобразователи.

3. WEBбазирана система за отчитане на климатични параметри – атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха.

 

Екип:

доц. д-р инж. Велимира Тодорова

гл.ас. д-р инж. Димо Колев

доц. д-р инж. Никола Драганов

 

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: vili@tugab.bg

телефон: 0888545909

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!