Изследвания на електрокомпоненти и системи

Възможност за извършване на следните дейности:

● Измервания на нови електрокомпоненти и системи, с оглед проверка/потвърждаване на декларираните от производител характеристики.

● Измервания на електрокомпоненти и системи, намиращи се в експлоатация, с цел проверка на текущото състояние и оценка на остатъчния ресурс; диагностициране на повреди и предлагане на вариантни решения

● Изпитване на въртящи електрически машини за получаване на механични и електрически характеристики в генераторен и в двигателен режим при различни условия и външни фактори.

● Комплексни изследвания на взаимното влияние на захранващата мрежа (за осигуряване на нормална и надеждна работа) и присъединените консуматори (как въздействат обратно на качеството на електрическата енергия) на ниво ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СН).

● Консултантска дейност с експертиза по прилагането на енергоефективни решения в индустриалния сектор, съчетани с енергиен мениджмънт; това е пряко свързано с провеждането на технико-икономически анализи за закупуване на ново електрооборудване или ремонт на съществуващо такова, като се дават обосновани препоръки

 

Дейностите са пряко свързани с повишаване на енергийната ефективност в индустрията и други сектори, евентуални инвестиции в екологични технологии и преход към чиста енергия.

Категории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!