Консорциум Въглеродно-неутрални индустриални паркове (ВНИП)- бъдещето на индустриалните паркове

Пловдив е единственият град в България, класиран в топ 10 в категория „Преки чуждестранни инвестиции” в глобалната класация „Градовете на бъдещето 2020/2021” на популярното британско издание Файненшъл Таймс. Високата оценка Градa под тепетата получи благодарение на успешното, устойчиво развитие на Тракия икономическа зона (ТИЗ). ТИЗ е една от най-големите индустриални зони в Източна Европа, която е „дом“ на над 200 български и международни компании, някои от които са световни лидери в своите области. ТИЗ е единственият икономически субект в страната, който за 25 години е привлякъл над 3 млрд. евро инвестиции, чрез които са създадени над 35 000 работни места.

 Екипът на ТИЗ създаде Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“ (ВНИП), стратегически проект за бъдещото развитие на индустриалните зони в България, първоначално в четири български области – Пловдив, Хасково, Бургас и Габрово.

ЕС прие т.нар. пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55%), за да съобрази своите политики в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.  

Част от мерките за постигане на тази цел са:

Ø  До 2035 забрана на производство  на автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Ø  Увеличаване процента на ВЕИ от 32% на 40% до 2040 г.

Ø Увеличаване на ЕЕ от 32,5% до 39% до 2040 г.

Ø  Въвеждане на въглеродна такса за продукти, които се внасят от държави извън ЕС, с което се изравняват позициите на европейските производители и вносители

Ø  Производство на зелен водород чрез електролиза, използвайки възобновяема енергия.
 Тракия икономическа зона чрез Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“ си поставя още по-амбициозни цели в сравнение с тези на ЕС:

    1. Процентът на използване на „зелена“ енергия /ВЕИ/ във ВНИП да се увеличи на 45% през 2025 г.,  на 60% през 2030 г. и на 100% през 2040 г.

    2. Да създаде привлекателна инвестиционна и иновационна среда на територията на участващите общини, която да привлича компании, чиито политики са свързани с нулевите емисии, възможност за включване в местен цикъл на кръгова икономика, опазване на биоразнообразието, чиста и здравословна околна среда чрез умно управление на водния ресурс и отпадъците. Това ще се реализира с по-различна техническата инфраструктура, изградена предимно на базата на дигитализацията, възобновяемата енергия и добрия мениджмънт

   3. Да създаде привлекателна работна и жизнена среда за работещите в парковете и техните семейства. Паркът ще развие качествена мултифункционална работна и жизнена среда и ще стимулира социално предприемачество с фокус разрешаване на комплексни социални и екологични проблеми, използвайки опита на ТИЗ. Предвижда се изграждането на социални жилища, детски градини, високотехнологична изпитателна лаборатория, както и технически обучителен център. Тази цел е насочена не само към намаляване на безработицата, откривайки нови работни места, а и към създаване на обучени и квалифицирани кадри, което допринася за привличане на производства с по-висока добавена стойност.
 

ТИЗ се оформя като един от центровете на Европа за производство на електрически превозни средства, като в това число са инвестициите в 2 завода за електрически велосипеди, които ще наредят България в челните позиции по производство в Европа, както и производството и разработката на нови модели на електрически транспортери, които вече успешно се реализират в България и Европа. Основна част от стратегията на Тракия икономическа зона е привличането на стратегически инвеститор в асемблирането на батерии, който ще допринесе за развитието на екосистемата и привличане на нови инвеститори в електромобилността.
В парковете на ВНИП ще работи и смарт логистика, интегрираща произвежданите в момента електрически превозни средства със съответната зарядна инфраструктура, която ще бъде захранвана от възобновяемите източници. С наши партньори развиваме и пълната роботизация на управлението на складовете и обработването на поръчки. Тази концепция е изключително важна за така наречената ,,доставка от последната миля‘‘ , която в момента, в световен мащаб е най-предизвикателната, имайки в предвид, че тя представлява над 50 % от общата стойност на доставката до клиента.
 
През 2030 година парковете в Консорциума ще се наложат като дестинации за високо технологични, устойчиви и природосъобразни инвестиции. Те ще станат привлекателно място за иновации, приложни изследвания и развойна дейност и инкубатори и акселератори за нови компании. В този път на развитие парковете, компаниите, общините и университетите ще работят заедно за постигане на целите на проекта. Изследователските институции ще формират приложно изследователски център, който ще подпомага развитите и възникващите предприятия с изследователска дейност и обучение.

Категории: Иновации
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!