Споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и ректорът на Технически университет - Габрово проф. д-р Илия Железаров подписаха споразумение за сътрудничество между Палатата и Университета.

Споразумението предвижда осъществяването на съвместни дейности:

  • - Подпомагане на качественото обучение на студенти и докторанти в Технически университет - Габрово чрез организиране на публични лекции и дискусии;
  • - Партньорство при организация и провеждане на студентски учебни практики, учебни семинари, студентски стажове/практики в реална работна среда за студенти и докторанти на Технически университет - Габрово;
  • - Насърчаване на иновационната дейност в предприятията;
  • - Промотиране на възможностите на Габрово Тех Парк;
  • - Сътрудничество и активно участие в инициирането на законодателни и административни промени, с цел подобряване взаимодействието между образователните институции, държавата и бизнеса;
  • - Съдействие при създаването на клъстери и/или браншови организации в браншове, в които притежават експертиза;
  • - Провеждане на съвместни семинари, обучения, конференции и други мероприятия, както и за тяхното отразяване.

В рамките на срещата беше подписано и споразумение за сътрудничество между Технически университет – Габрово и Клъстер „Подемна техника“, представляван от главния секретар на БТПП Васил Тодоров. Във фокуса на планираните съвместни дейности са сътрудничество при промотирането на услугите на 18-те лаборатории на Габрово Тех Парк, създаден към университета, и на Центъра за прототипиране, сканиране и моделиране на Клъстер „Подемна техника“; трансфер и внедряване на иновативни технологии; научно-изследователска и развойна дейност в рамките на съвместни проекти, консултиране на предприятия, съобразно притежаваната експертиза и др.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!