Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник Димитровден

Изпълнителният директор на Търговско-промишлена палата – Враца Илиана Филипова и  ректорът на Технически университет - Габрово проф. д-р Илия Железаров подписаха Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник Димитровден.

Партньорството и сътрудничеството между Палатата и Университета се изразява в:

-          участие в изготвяне и реализация на съвместни проекти и програми на  национално и регионално равнище;

-           подготовка и провеждане на съвместни програми и курсове за обучение в областта на икономиката и предприемачеството по международни и национални проекти;

-            методическа и консултантска помощ в областта на  предприемачеството;

-            провеждане на студентски стажове и практики на обучаващи се студенти;

Споразумението предвижда  участие в съвместни дейности -конференции, семинари, симпозиуми и др. и в разработване на материали за управление на общините и областите.

Важна част от партньорството са съвместните разработки на научно-приложни и практически задачи, за усъвършенстване на управлението на общините и областите.

Двете  институции се споразумяха при публикации в печатни и електронни издания, в телевизионни и радиопредавания - да обявяват сътрудничеството си в случаите, когато в резултат на него съответната организация е постигнала определени резултати.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!