ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява многостепенен вал, съставен от две части, с предназначение в хидравличната техника.

Материали: 18NiCrMo4.

Изпълнение: Електронно-лъчево заваряване между челни повърхнини на два цилиндрични детайла, сглобени съосно, и повторно радиално заваряване между цилиндричните повърхнини с дълбоко фокусиране на електронния лъч. Заваряването се извършва при ротационно движение на заготовките.

Ползи за клиента:

-         Усвояване на нова технология за обработка;

-         Повишаване здравината на завареното съединение посредством увеличаване на площта на свързване между детайлите;

-         Съкращаване времето за производство.

 

Услугите се извършват в рамките на Технологичния парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк), Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци”. Лабораторията е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µEBW Cube 100“, произведена в Германия.

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: stoyanov_b@tugab.bg

телефон: +359 89 914 9074

 

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергиини потоци“ е създадена по проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!