ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАКАЛЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево закаляване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява клапан за разпределител, с предназначение в хидравличната техника.

Материали: 41Cr4.

Изпълнение: Електронно-лъчево закаляване на конусна повърхнина, чрез контролиране на зоната на температурно влияние. Закаляването се извършва при неподвижна заготовка и осцилиращо ротационно движение на електронния лъч. Постигната твърдост HRC 48…52.

Ползи за клиента:

-         Усвояване на нова технология за повърхностна обработка;

-         Подобрява контрола върху зоната на закаляване, като повишава качеството на готовата продукция;

-         Съкращаване времето за производство, чрез работа със серия детайли едновременно.

 

Услугите се извършват в рамките на Технологичния парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк), Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци”. Лабораторията е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µEBW Cube 100“, произведена в Германия.

Контакти:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: stoyanov_b@tugab.bg

телефон: +359 89 914 9074

 

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергиини потоци“ е създадена по проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!