27 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ ЧОЛАКОВ ЕООД – гр....

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване на неръждаема стомана, за реализиране на иновативен продукт. Изделието представлява филтриращ елемент.
11 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАКАЛЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево закаляване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява клапан за разпределител, с предназначение в хидравличната техника.
09 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява многостепенен вал, съставен от две части, с предназначение в хидравли...
05 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА ИМПУЛС АД – гр. ГАБРОВО

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване на разнородни материали, за реализиране на иновативен продукт. Изделието представлява хирургически инструмент с предназначение в медицината.
27 октомври 2021

Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник...

Рамково споразумение за сътрудничество
25 октомври 2021

Споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово

БТПП и Клъстер Подемна техника сключиха споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово
20 септември 2021

ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА...

Извършвани дейности от лаборатория С3-3 Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи
16 септември 2021

ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Лабораторията извършва изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка...
16 септември 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И...

Основното предназначение на лаборатория "Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини" е за осигуряване на качествени измервания, контрол, проверка и калибри...
13 юли 2021

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µ...
14 юли 2024

Търговско-промишлена палата – Стара Загора – партньор на Технологичния парк...

Търговско-промишлена палата – Стара Загора си партнира успешно със създаденият през есента на 2020 г. Технологичен парк в Габрово, който е част от структурата на Техническия университет. Пал...