27 октомври 2021

Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник...

Рамково споразумение за сътрудничество
17 април 2024

Търговско-промишлена палата – Стара Загора – партньор на Технологичния парк...

Търговско-промишлена палата – Стара Загора си партнира успешно със създаденият през есента на 2020 г. Технологичен парк в Габрово, който е част от структурата на Техническия университет. Пал...
08 юли 2021

Предприемачество

Център по предприемачество към ТУ-Габрово