13 юли 2021

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µ...
30 ноември 2021

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и...

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност
30 ноември 2021

Разработване на Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на...

Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия
13 юли 2021

Лаборатория "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими...

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и е...
13 юли 2021

Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане

Измервания, изпитване и комплексни изследвания на електрокомпоненти и системи.
30 ноември 2021

Технологичен парк на Технически университет - Габрово (Габрово Тех Парк)

Една от опорните точки на Industry Hub, в което науката, образованието и индустрията се срещат
12 юли 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ТОПЛОФИЗИЧНИ И ЕНЕРГИЙНИ ВЕЛИЧИНИ

Уредите в лабораторията могат да се използват за измерване на хидравлични, термодинамични и енергийни величини в различни области на промишлеността – енергетика, машиностроене, мехатроника,...
12 юли 2021

Лаборатория "Сензори и сензорни системи"

Услуги, предлагани от лаборатория "Сензори и сензорни системи"
12 юли 2021

Лаборатория за качествен и количествен анализ на прахове, тънки слоеве и...

Рентгенова дифрактометрия
30 ноември 2021

Търговско-промишлена палата – Стара Загора – партньор на Технологичния парк...

Търговско-промишлена палата – Стара Загора си партнира успешно със създаденият през есента на 2020 г. Технологичен парк в Габрово, който е част от структурата на Техническия университет. Пал...
08 юли 2021

Предприемачество

Център по предприемачество към ТУ-Габрово
08 юли 2021

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Механичните изпитания се извършват според изискванията на съответните стандарти върху машина ZWICK Vibrophore 100