17 април 2024

Обучение в Центърът за следдипломна квалификация към ТУ-Габрово

Центърът за следдипломна квалификация
13 юли 2021

Конструктивно и технологично проектиране и производство на...

Реализират се научноизследователска, развойно-внедрителска и производствена дейност
17 април 2024

Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка

Лаборатория Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка
17 април 2024

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
13 юли 2021

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µ...
17 април 2024

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и...

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност
17 април 2024

Разработване на Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на...

Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия
13 юли 2021

Лаборатория "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими...

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и е...
13 юли 2021

Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане

Измервания, изпитване и комплексни изследвания на електрокомпоненти и системи.
17 април 2024

Технологичен парк на Технически университет - Габрово (Габрово Тех Парк)

Една от опорните точки на Industry Hub, в което науката, образованието и индустрията се срещат
12 юли 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ТОПЛОФИЗИЧНИ И ЕНЕРГИЙНИ ВЕЛИЧИНИ

Уредите в лабораторията могат да се използват за измерване на хидравлични, термодинамични и енергийни величини в различни области на промишлеността – енергетика, машиностроене, мехатроника,...
12 юли 2021

Лаборатория "Сензори и сензорни системи"

Услуги, предлагани от лаборатория "Сензори и сензорни системи"