12 юли 2021

Лаборатория за качествен и количествен анализ на прахове, тънки слоеве и...

Рентгенова дифрактометрия
23 февруари 2024

Търговско-промишлена палата – Стара Загора – партньор на Технологичния парк...

Търговско-промишлена палата – Стара Загора си партнира успешно със създаденият през есента на 2020 г. Технологичен парк в Габрово, който е част от структурата на Техническия университет. Пал...
08 юли 2021

Предприемачество

Център по предприемачество към ТУ-Габрово
08 юли 2021

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Механичните изпитания се извършват според изискванията на съответните стандарти върху машина ZWICK Vibrophore 100