Marketplace

Заяви продукт
събота, 30.09.2023
Разгледайте и открийте актуални решения и услуги в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и други.
Изследване и подобрение на процеси

Във времената на COVID-19 пандемия и потенциална икономическа криза пред ръководителите на производствени предприятия особено ярко изпъкват въпросите, свързани с повишаване на ефективността,...
Виж повече
eSurvey - изследване на ангажираността на служителите

eSurvey облачна услуга, чрез която можете да измервате ангажираността на своите служители.
Виж повече