На 25 март, Мария Габриел еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ посети Габрово по покана на кмета на Община Габрово и ректора на ТУ-Габрово

На 25 март, Мария Габриел еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ посети Габрово по покана на кмета на Община Габрово и ректора на ТУ-Габрово. В рамките на работното посещение домакините показаха постиженията, постигнати в резултат на съвместната работа между различните институции в Габрово– университет, местна власт, културни институции и регионален бизнес. Работното посещение на еврокомисар Мария Габриел стартира със среща с представители на Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Община Габрово и ТУ-Габрово.

Проф. Железаров представи лабораториите в Технологичния парк, както и плановете за бъдещото развитие на модерната научна инфраструктура.

Работното посещение приключи със среща дискусия със студенти и местни иновативни компании. Еврокомисарят подчерта, че ресорът, за който отговаря е необятен, тъй като за първи път съчетава иновации, научни изследвания, култура, образование, спорт и младежи. „Образованието и обучението, както и инвестициите в младите хора могат да ни помогнат в цифровия преход и постигането на екологична устойчивост. За тази цел имаме необходимите инструменти чрез програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, в които са концентрирани над 135 милиарда евро в рамките на новия програмен период“- подчерта госпожа Габриел.

Еврокомисарят подробно запозна студентите с новостите на европейските програми и подчерта, че те са достъпни за младите хора, които имат идеи как да изградят едно зелено, цифрово и приобщаващо общество. През новия програмен период повече от всякога усилията на екипа на еврокомисаря са концентрирани към развитието на отлични постижения, силни иновационни екосистеми, намаляване на различията между държавите членки в науката и иновациите, трансфериране на научни резултати в продукти и услуги, привличане на талантите в Европа, кариера за научните изследователи и повече жени в науката.

Госпожа Габриел подчерта, че тази година е обявена за Европейска година на младежта. В рамките на годината на европейско, регионално и местно ниво ще се реализират множество инициативи, с цел всички млади хора да се чувстват ангажирани към изграждането на по-добри възможности за бъдещето.

Бъдете амбициозни, дръзки и креативни, защото заедно може да изградим едно приобщаващо, зелено, устойчиво и цифрово бъдеще, в което вие ще живеете – приключи госпожа Габриел.