Партньорство между Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД

Днес, Ректорът на Технически университет – Габрово посрещна господин Андрея Броняра и Стефан Минчев – управители на Хитачи Енерджи България ЕООД. Срещата беше инициирана от Областния управител на Област Габрово – госпожа Кристина Сидорова. Основна тема при работното посещение беше задълбочаване на партньорството между двете институции и изработване на план-график за организиране на съвместни инициативи. 

Андрея Броняра представи визията за бъдещото развитие на компанията и подчерта, че основната цел на Хитачи Енерджи България е да превърне град Севлиево и Хитачи като места, в които младите хора да намерят своето достойно развитие.

Проф. Железаров също акцентира върху основната роля на Технически университет – Габрово за привличането и задържането на млади таланти в региона. Партньорството с бизнеса е важен акцент в политиката на Университета и има за цел да покаже на студентите възможностите за бъдеща реализация и перспективите за развитие след завършването им. Ректорът подчерта, че двете институции имат общи цели, насочени към инвестиции в младите кадри, които очертават и широки възможности за съвместна дейност.

В рамките на работното посещение гостите посетиха Технологичния парк на Технически университет – Габрово и се запознаха с лабораториите и модерното оборудване. Технически университет – Габрово планира да създаде специални места за местни и регионални компании в близост до Технологичния парк, в които да се реализира съвместна работа по конкретни проекти, така че бизнеса да ползва научния потенциал на преподавателите и студентите.

В рамките на работната среща се договориха конкретни стъпки за работа, включващи развитие на съвместни проекти, реализация на съвместно обучение, организиране на дни на отворените врати в компанията, обмен на доказали се професионалисти и участието им в учебния процес, стажантски програми за студенти, подкрепа на студенти при разработване на дипломни тези и курсови задачи по зададени теми от Хитачи.  

Категории: Иновации , Други