Тринадесето издание на "Дни на кариерата: информационни технологии, комуникации и аутсорсинг"

На 25 октомври в университетската библиотека студенти и работодатели се срещнаха, за да разменят информация за възможностите за кариерно развитие, процедурите за подбор и новите тенденции в секторите информационни технологии, комуникации и аутсорсинг.

Тринадесетото събитие “Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг” се организира от Кариерния център на Технически университет – Габрово и най-голямата агенцията за подбор на персонал в България JobTiger. В рамките на деня студенти и ученици имаха възможност да се запознаят с представителите на 11 водещи компании и да получат информация за динамичното развитие на секторите и възможностите за кариерно развитие.

Събитието беше открито от проф. Железаров. Ректорът се обърна към всички участници, с думите: “Подобно събитие е силен мотивиращ фактор за кариерното развитие на младите хора”. Професорът насърчи студентите да използват пълноценно предоставената възможност.

В рамките на кариерният ден се включиха местни компании като: “СТЕМО” ООД, занимаваща се с компютърни системи и софтуер; “Цератицит България” АД, развиваща развойна и производствена дейност за металорежещи, дървообработващи и специализирани инструменти и нестандартно оборудване; “Хитачи Енерджи България” ЕООД -  световен технологичен лидер, развиващ устойчиво енергийно бъдеще за всички.

Събитието привлече и много мултинационални компании в секторите информационни технологии, комуникации и аутосорсинг. Студентите се запознаха с лидери в проектирането и дизайна на микроелектроника, магнитните сензори, битовата електроника като: TSD Group; “Мелън” АД; Graixoft; “Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД и “Фесто Производство” ЕООД. Секторите машиностроене и енергетика и приложението на информационните технологии беше представен от водещи компании като: “Айгер Инженеринг” ООД; “М+С Хидравлик” АД; “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Ценни напътствия за знанията и уменията, които са търсени на пазара, студентите получиха от  JobTiger и Заплатомер.