Технически университет – Габрово успешно си сътрудничи с бизнеса, за да гарантира професионалната реализация на студентите

В рамките на сътрудничеството ще се разработват програми за стажуване и практическо обучение на студенти, както и ще се реализира обмен на опит и кадри и съвместна работа по конкретни научни, образователни и иновативни проекти. Чрез подписаният договор компанията ще участва активно в учебния процес, като дефинира проблеми от реалната практика, които да бъдат решавани по време на курсовото и дипломното проектиране от студенти и дипломанти на ТУ – Габрово. Висококвалифицирани и утвърдени кадри от М+С Хидравлик ще бъдат гост-лектори и ще участват при подготовката на учебните планове и програми, по които се реализира подготовката на студентите.

Проф. Железаров подчерта, че едно от най-видимите предимства на ТУ-Габрово е модерната образователна среда, съвременните лаборатории, но и отличната комуникация с бизнеса. Тези две условия гарантират силната практическа ориентация на обучението на студентите, а от там и отличната им подготовка при започване на работа.https://youtu.be/RD7wu6iuE1c