Технологичният парк на Технически университет – Габрово стана част от асоциация на научно-технологичните паркове.

Технологичният парк на Технически университет – Габрово стана част от асоциация на научно-технологичните паркове. С подписването на меморандум за сътрудничество със София Тех Парк ще се създадат още повече възможности за привличане на таланти, създаване на нови разработки, трансфер на знания и технологии. Във фокусът на съвместната дейност на двата партньора (Габрово Тех Парк и София Тех парк) са привличането на талантливи студенти, млади учени и водещи компании, които да работят в съвременната научноизследователска инфраструктура. Създадените възможности превръщат Технически университет – Габрово в място, което предлага качествено обучение, възможности за научни изследвания, тясна връзка с компании и лабораторна база на световно ниво!    

https://youtu.be/OsyacBOeBmw