Технически университет – Габрово подписа меморандум за сътрудничество със София Тех парк за създаване на асоциация на научно-технологичните паркове

На 01.02.2023 г. Ректорът на Технически университет – Габрово – проф. Илия Железаров, председателя на Технологичния парк към Университета – проф. Райчо Иларионов и господин Васил Караиванов, председател на управителния съвет на "София Тех Парк" и Тодор Младенов, изпълнителен директор на “София Тех Парк” АД подписаха споразумение за партньорство. Основните цели на споразумението са насочени към създаване на нови разработки, трансфер на знания и технологии и съвместна работа чрез използване на съвременната научноизследователска инфраструктура, обособена в двата Технологични парка.

След подписването на меморандума представителите на двата технологични парка споделиха повече информация на пресконференция в пресклуба на Българската телеграфна Агенция в Габрово.