eSurvey - изследване на ангажираността на служителите

eSurvey облачна услуга, чрез която можете да измервате ангажираността на своите служители.

Защо е важна ангажираността?

За да бъде успешна в днешно време една организация, не е достатъчно да продава продукти или да предлага дадена услуга на примамлива цена. Тя трябва да генерира чувство на доверие и лоялност у клиентите, трябва да поддържа имиджа си и да бъде готова да се променя заедно с изискванията на бизнес средата. Всичко това може да се случи само с помощта на човешкия капитал в нея и неговото работно поведение.

В управленските практики ангажираността е утвърдена като съществена причина и измерител за бизнес успех и икономическо развитие. Ангажираните служители се свързват с компанията си на емоционално и рационално ниво и редица проучвания показват, че с това те допринасят много повече за постигане на бизнес целите. Те припознават в целите на компанията и свои лични цели, поради което се трудят с желание и силен стремеж за постигане на резултати. Това ги кара да се чувстват повече успяващи.

 

Какво включва eSurvey?

  • Пре-дефинирани въпроси съгласно методологията;
  • Възможност за създаване на собствени въпроси за демографията на изследването;
  • Без ограничения за време и продължителност на изследването;
  • Онлайн представяне на резултати;
  • Възможност за извличане на данните от изследването;
  • Излседване на мобилни устройства.
Категории: Услуги