Профил

Ангел Петров Анчев
Ангел Петров Анчев
Текуща / последна позиция
Доцент "Приложна механика"
Текуща / последна компания
Технически университет Габрово
Моите HR области
Иновации 5
Услуги 2
Бизнес-ориентирано обучение 5
Натрупани точки
12
Публикации
08 юли 2021

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Механичните изпитания се извършват според изискванията на съответните стандарти върху машина ZWICK Vibrophore 100