Профил

Пламен Цанков
Пламен Цанков
Текуща / последна позиция
Зам.-Ректор НИР
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Иновации 1.25
Услуги 1.25
Интелектуална собственост 1.25
Трансфер на знания и технологии 1.25
Бизнес-ориентирано обучение 1.25
Професионално обучение и следдипломна квалификация 1.25
Индустрия 1.25
Предприемачество и стартиращи предприятия 1.25
Натрупани точки
10
Публикации
13 юли 2021

Лаборатория "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии"

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и фотоволтаичните електроцентрали.