Профил

Владимир Петров Дунчев
Владимир Петров Дунчев
Текуща / последна позиция
доцент
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Услуги 11
Натрупани точки
11