Профил

Hristo Hristov
Hristo Hristov
Моите HR области
Услуги 10
Натрупани точки
10
Публикации
12 юли 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ТОПЛОФИЗИЧНИ И ЕНЕРГИЙНИ ВЕЛИЧИНИ

Уредите в лабораторията могат да се използват за измерване на хидравлични, термодинамични и енергийни величини в различни области на промишлеността – енергетика, машиностроене, мехатроника, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност на промишлени и битови сгради.