Профил

Добрин Ганчев
Добрин Ганчев
Текуща / последна позиция
доцент
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Предприемачество и стартиращи предприятия 1
Натрупани точки
1
Публикации
08 юли 2021

Предприемачество

Център по предприемачество към ТУ-Габрово