Профил

Свилен Рачев
Свилен Рачев
Текуща / последна позиция
Доцент "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Услуги 20
Натрупани точки
20
Публикации
13 юли 2021

Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане

Измервания, изпитване и комплексни изследвания на електрокомпоненти и системи.
20 септември 2021

Изследвания на електрокомпоненти и системи

Изследвания на електрокомпоненти и системи