Профил

Борислав Стоянов
Борислав Стоянов
Текуща / последна позиция
Изследовател към Център за компетентност при ТУ-Габрово
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Иновации 15
Услуги 16
Трансфер на знания и технологии 11.67
Бизнес-ориентирано обучение 1.67
Професионално обучение и следдипломна квалификация 1.67
Индустрия 15
Натрупани точки
61
Публикации
13 юли 2021

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µEBW Cube 100“. По своята конструкция и дизайн тя няма аналог на балканския полуостров. Прецизността на електронно-лъчевото заваряване, извършвано с новото оборудване, ще подпомогне разработването и приложението на нови материали и сплави с уникални физикомеханични свойства, ще намери реализация при разработване на технологии за електроннолъчево заваряване и повърхностна модификация на детайли и компоненти за машиностроенето, мехатрониката, авиационната и военната промишленост, медицината и други отрасли на икономиката. Инсталацията е напълно автоматизирана и позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0, свързан с модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика. Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е създадена по проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
16 септември 2021

Извършване на електронно-лъчеви обработки на машиностроителни изделия във вакуумна среда

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ към Център за компетентност при Технически университет – Габрово, предлага на свои настоящи и бъдещи партньори възможност за реализиране на технически изпитания, изработка и оптимизиране на процеси извършвани с технологията електронно-лъчево заваряване (ЕЛЗ). Оборудвани с машина Evobeam µEBW Cube 100, последно поколение, можем да предложим режим на работа във дълбок вакуум и максимална изходяща мощност на електронния лъч до 6 kW.
05 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА ИМПУЛС АД – гр. ГАБРОВО

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване на разнородни материали, за реализиране на иновативен продукт. Изделието представлява хирургически инструмент с предназначение в медицината.
09 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява многостепенен вал, съставен от две части, с предназначение в хидравличната техника.
11 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАКАЛЯВАНЕ ЗА КАПРОНИ АД – гр. КАЗАНЛЪК

Успешно проведено електронно-лъчево закаляване за реализиране на нова технология за производство. Изделието представлява клапан за разпределител, с предназначение в хидравличната техника.
27 май 2022

ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ ЧОЛАКОВ ЕООД – гр. ГАБРОВО

Успешно проведено електронно-лъчево заваряване на неръждаема стомана, за реализиране на иновативен продукт. Изделието представлява филтриращ елемент.