Профил

Йосиф Митев Митев
Йосиф Митев Митев
Моите HR области
Иновации 5
Услуги 5
Натрупани точки
10
Публикации
13 юли 2021

Конструктивно и технологично проектиране и производство на високотехнологични изделия

Реализират се научноизследователска, развойно-внедрителска и производствена дейност