Профил

Велимира Димитрова Тодорова
Велимира Димитрова Тодорова
Текуща / последна позиция
Изследовател към Център за компетентност при ТУ-Габрово
Моите HR области
Иновации 2
Услуги 2
Трансфер на знания и технологии 2
Индустрия 2
Други 2
Натрупани точки
10
Публикации
20 септември 2021

ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

Извършвани дейности от лаборатория С3-3 Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи