Профил

КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА
КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА
Моите HR области
Трансфер на знания и технологии 10
Натрупани точки
10
Публикации
25 октомври 2021

Споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово

БТПП и Клъстер Подемна техника сключиха споразумения за сътрудничество с Технически университет-Габрово