Профил

ТПП - Враца
ТПП - Враца
Моите HR области
Услуги 3.33
Трансфер на знания и технологии 3.33
Предприемачество и стартиращи предприятия 3.33
Натрупани точки
10
Публикации
27 октомври 2021

Рамково споразумение за сътрудничество в деня на светлия празник Димитровден

Рамково споразумение за сътрудничество